Υπηρεσίες

Τεχνολογίας , Πληροφορικής & Προβολής

Για Ιδιώτες

Για Ιδιώτες

 • Εγκατάσταση Λειτουργικών Συστημάτων
 • Εγκαταστάσεις Δικτύων Η/Υ & Internet
 • Back Up Αρχείων & Data
 • Ανάπτυξη & Ιστοσελίδων & Social Media Page
 • SEO , Web & Social Media Marketing
 • Φωτογραφίσεις | Video

Για Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις

Για Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις

 • Εγκατάσταση Λειτουργικών Συστημάτων
 • Εγκαταστάσεις Υλικών & Περιφερειακών
 • Back Up Αρχείων & Data
 • Ανάπτυξη Ιστοσελίδων
 • Σχεδιασμός Eshop
 • SEO , Web & Social Media Marketing
 • Μαζική αποστολή SMS